Duygusal zekası yüksek olan bireyler aynı zamanda problem çözme konusunda problemi fark edebilen, problemlerin çözümüne farklı bakış açıları geliştirebilen, problemin çözümü noktasında, daha olumlu yaklaşarak çözümlere daha kolay ulaşabilirler.

Böylece bir toplumu oluşturan bireyler sahip oldukları problem çözme becerileriyle ve duygusal zeka yetileriyle yaşamda başarılı olma şansları daha yüksektir. Çocuklara bu beceriler hazırladığımız eğitim programlarıyla kazandırılmaktadır.

Paylaş