Stem Eğitimi

STEM + A,  (Science) Fen (Technology) Teknoloji  (Engineering) Mühendislik   (Mathematics) Matematik  (Art) Sanat kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasından oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesi anlamına gelmektedir. Çocuğun çevresel koşullardan en çok etkilendiği okul öncesi dönemde, doğuştan getirdiği zihinsel potansiyelini kullanabilmesi ve yeteneklerini geliştirebilmesi için uyarıcılarla donatılmış zengin bir çevrenin önemi büyüktür. Okul öncesi dönemde çoc...


Problem Çözme Becerileri

Problem çözme becerileri erken yaşlardan itibaren çocuklara kazandı­rılması gereken ve tüm yaşamları boyu gerekli olan bir becerilerdir. Bu beceriler, öğrenme süreçlerinde başarılı olmada ve toplumsal ve kültürel hedeflere ulaşmada önemli bir yer tutmaktadır. Kişiliğin temellerinin atıldığı, belirli alışkanlık­ların ve değer yargılarının kazanıldığı erken çocukluk dönemi, problem çözme becerisi kazandırmayla ilgili eğitimin verilebileceği en önemli yıllardır.      Bu yaşlardaki çocuklara prob...


Kodlama Robotik Algoritma

Bilişimsel düşünme becerisine sahip olan bir birey; Problemleri bilgisayar veya başka bir araç kullanarak çözmeyi sağlayacak şekilde formüle edebilir, Veriyi mantıksal olarak organize ederek analiz edebilir, Algoritmik düşünme yolu ile cevapları otomatikleştirebilir, Olası çözümleri, olası aşamaları ve kaynakları en etkili ve verimli şekilde birleştirerek tanımlayabilir, analiz edebilir ve uygulayabilir, Bu problem çözme sürecini diğer farklı problem durumlarına transfer edebilir v...


Duygusal Zeka

Duygusal zekası yüksek olan bireyler aynı zamanda problem çözme konusunda problemi fark edebilen, problemlerin çözümüne farklı bakış açıları geliştirebilen, problemin çözümü noktasında, daha olumlu yaklaşarak çözümlere daha kolay ulaşabilirler. Böylece bir toplumu oluşturan bireyler sahip oldukları problem çözme becerileriyle ve duygusal zeka yetileriyle yaşamda başarılı olma şansları daha yüksektir. Çocuklara bu beceriler hazırladığımız eğitim programlarıyla kazandırılmaktadır.


Yabancı Dil

Anadili İngilizce olan öğretmenlerle hazırlamış olduğumuz eğitim programı doğrultusunda fark etmeden dil öğrenmeyi destekliyoruz. Çocuklarımız eğlenerek yeni bir dil öğreniyor.  Eğitim ortamında İngilizce öğretmenlerini anlayabilmleri ve günlük ihtiyaçlarını öğretmenlerine İngilizce anlatabilmelerini hedefliyoruz.


Ölçme ve Değerlendirme

Okulumuzda farklı testler Uzmanlar tarafından uygulanarak;  aile toplantılarında çocuklarımızın gelişimleri hakkında objektif paylaşımlarda bulunmamıza yardımcı olmaktadır.   Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Frostıg Gelişimsel Görsel Algı Testi Porteus (Zihinsel Gelişim Tesi) Insan Çizim Testi Peabody/Alıcı Dil Testi Gessel Gelişim Testi GEÇTA PORTAGE


Paylaş