Alan Gezisi

Eğitim programımızı destekleyecek şekilde aylık olarak planladığımız müze, bilim merkezi, açık hava, botanik park ve eğitim merkezi gibi yerlere üniversitelerle işbirliği halinde yaptığımzı gezileri  kapsamaktadır.


MEB Okul Öncesi Eğitim Programının Temel Özellikleri

36-72 aylık çocuklara yönelik olan bu program “gelişimsel” bir programdır. Çocuğun tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini esas almaktadır. Program anlayışı olarak bütüncül; programlama yaklaşımı olarak da sarmal bir programdır. Bu genel özelliklerin yanında programın temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Esnektir. Sarmaldır. Eklektiktir. Dengelidir. Çocuk merkezlidir. Oyun temellidir.  Keşfederek öğrenme önceliklidir.  Yaratıcılığın gelişmesi ön plandadır.  G...


Günlük Etkinliklerimiz

Matematik Etkinliği Matematik etkinlikleri, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel sorgulama becerisini kazandırmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Drama Etkinlikleri Drama; bireylerin bir grup içerisinde durum veya olayları kendi yaşantıların...


Paylaş