Matematik Etkinliği
Matematik etkinlikleri, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel sorgulama becerisini kazandırmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

Drama Etkinlikleri
Drama; bireylerin bir grup içerisinde durum veya olayları kendi yaşantılarından yola çıkıp materyaller kullanarak canlandırmalarıdır.
Okul öncesinde drama; çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, bütün gelişimlerini destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir.

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ile çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam ettiği süre boyunca başta bilişsel ve motor becerilerinin yanındasosyal ve duygusal, dil ve öz bakım becerileri gibi bütün alanlarının eşit şekilde desteklendiği çalışmalardır.

Sanat Etkinliği
Çocuğun yaratıcılığını, hayal gücünü ve el becerilerini kullanarak ürünler oluşturmasına olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat etkinlikleri aynı zamanda çocukların
yeteneklerini keşfederek kendilerini ifade etmelerine fırsat verir.

Türkçe Etkinliği
Türkçe etkinliği çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Bunların yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.

Müzik Etkinliği
Müzik etkinlikleri, çocukların dil, sosyal- duygusal, bilişsel, motor, gelişimlerini destekleyen veritim duygularını geliştiren çalışmalardır.

  • Şarkı söyleme
  • Müzik dinleme, ses ayırt etme çalışmaları
  • Nefes ve ses çalışmaları
  • Ritim Çalışmaları
  • Yaratıcı dans çalışmaları
  • Müzik eşliğinde hareket ve dans çalışmaları
  • Müzikli öykü oluşturmadır.

Oyun Etkinliği
Oyun sadece çocukların değil yaşam boyu bireylerin haz verici uğraşı olarak önemini sürdürür. Çocukluk döneminin vazgeçilmez uğraşısı olan oyundan en etkili öğrenme fırsatı olarak yararlanılmalıdır. Çocuklar öğrenme deneyimlerini oyunları aracılığı ile geliştirir ve zenginleştirir.
Oyun, çocukları fiziksel ve duygusal olarak rahatlattığı için zihinsel olarak da öğrenmeye elverişli bir ortam sağlar.

Fen Etkinliği
Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Çocuklar yeni deneyimler kazanırken onların bilimsel süreç becerilerini kullanmalarına özen gösterilmelidir.

Hareket Etkinliği
Çocukların fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor gelişimlerinin ve hareket becerilerinin yani yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinliklerdir.

Paylaş