Bilişimsel düşünme becerisine sahip olan bir birey;

  • Problemleri bilgisayar veya başka bir araç kullanarak çözmeyi sağlayacak şekilde formüle edebilir,
  • Veriyi mantıksal olarak organize ederek analiz edebilir,
  • Algoritmik düşünme yolu ile cevapları otomatikleştirebilir,
  • Olası çözümleri, olası aşamaları ve kaynakları en etkili ve verimli şekilde birleştirerek tanımlayabilir, analiz edebilir ve uygulayabilir,
  • Bu problem çözme sürecini diğer farklı problem durumlarına transfer edebilir ve genelleyebilir.

     Bu çerçeveden de görüldüğü üzere bilişimsel düşünme, sadece bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında değil, fen, matematik, sosyal bilimler gibi diğer alanlarda da çocukların etkin ve verimli düşünmesine destek olmaktadır.

Paylaş