36-72 aylık çocuklara yönelik olan bu program “gelişimsel” bir programdır. Çocuğun tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini esas almaktadır. Program anlayışı olarak bütüncül; programlama yaklaşımı olarak da sarmal bir programdır. Bu genel özelliklerin yanında programın temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Esnektir.
 • Sarmaldır.
 • Eklektiktir.
 • Dengelidir.
 • Çocuk merkezlidir.

Oyun temellidir.

 •  Keşfederek öğrenme önceliklidir.
 •  Yaratıcılığın gelişmesi ön plandadır.
 •  Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılması teşvik edilmektedir.
 •  Temalar /konular amaç değil araçtır.
 •  Öğrenme merkezleri önemlidir.
 •  Kültürel ve evrensel değerleri dikkate alır.
 •  Aile eğitimi ve katılımı önemlidir.
 •  Değerlendirme süreci çok yönlüdür.
 •  Özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalara yer vermektedir.
 •  Rehberlik hizmetlerine önem vermektedir.

Paylaş