Problem çözme becerileri erken yaşlardan itibaren çocuklara kazandı­rılması gereken ve tüm yaşamları boyu gerekli olan bir becerilerdir. Bu beceriler, öğrenme süreçlerinde başarılı olmada ve toplumsal ve kültürel hedeflere ulaşmada önemli bir yer tutmaktadır. Kişiliğin temellerinin atıldığı, belirli alışkanlık­ların ve değer yargılarının kazanıldığı erken çocukluk dönemi, problem çözme becerisi kazandırmayla ilgili eğitimin verilebileceği en önemli yıllardır.

     Bu yaşlardaki çocuklara problemi kavrama ve çözme stratejileri, kolaylıkla ve doğal olarak kazandırılabilmektedir. Çocukların iyi birer problem çözücü olmaları, ileride karşılaşabilecekleri pek çok kişisel, mesleğe ait ve sosyal problemleri bilişsel yeteneklerini kullanarak çözebilmeleri açısından önem­lidir.

Paylaş